Opleiding tot shinrin-yoku-gids

Wat leer je in de opleiding tot gecertificeerde shinrin-yoku gids?

De opleiding bereidt je voor om als gids de wonderlijke kracht van het bos toegankelijk te maken voor de deelnemers aan je shinrin-yoku-wandelingen . Zo leer je, hoe je als gids, de helende en magische werking van de natuur kan doorgeven.

De opleiding bestaat uit acht lesdagen, drie halve dagen voor intervisie en thuisopdrachten die je ondersteunen je persoonlijke praktijk er ervaringen op te bouwen.

Tijdens de intervisiemomenten worden de deelnemers in kleine groepen uitgenodigd om hun praktijkervaringen te delen en om de beurt een shinrin-yoku-workshop te gidsen.

De opleiding loopt over 8 maanden gedurende de vier jaargetijden. Zo ervaar je het bosbaden op verschillende momenten van het jaar. De lessen vinden grotendeels buiten plaats. Meer

logo transparant

Wij verblijven zo graag in de vrije natuur omdat deze geen mening over ons heeft.

-Friedrich Nietzsche-